website statistics

Forex traders zijn mensen zoals jij en ik. Slechts een klein percentage is werkzaam in de financiële wereld. De meesten hebben een baan, leven hun leven en doen hun ding. Op enig moment zijn zij in aanraking gekomen met het Forex traden en om uiteenlopende redenen daarmee aan de slag gegaan.

Sommigen zijn hierbij erg succesvol gebleken en hebben door het Forex traden hun financiële draagvlak behoorlijk vergroot. Anderen zijn minder gelukkig en zijn in de problemen gekomen. De grootste groep Forex traders hangt daar tussenin: zij verdienen een centje met traden, worden niet rijk, maar nemen ook geen onnodige risico’s, waardoor ze in de problemen kunnen komen.

Wat maakt een goed Forex trader?

Een goede trader is op de eerste plaats iemand die het traden serieus neemt. Zich vanaf het begin verdiept in hoe de Forex markt in elkaar steekt. Hij gaat bewust om met de investering die hij doet en neemt snel kennis van de meest belangrijke termen binnen de Forex markt.

Een goede trader is ook iemand die op termijn het traden planmatig aanpakt en een zogenaamd tradeplan opstelt. In een tradeplan staat beschreven onder welke condities de trader wel of juist geen nieuwe trade-orders plaatst. Het is als het ware een handboek, geschreven en steeds opnieuw herzien door de trader zelf.

Wat voor soorten traders zijn er eigenlijk?

Globaal gezien onderscheiden we drie verschillende soorten traders: de dagtrader, de swingtrader, de scalper en de positietrader.  Naast de soorten traders, zijn er ook karaktereigenschappen te benoemen die bij elk soort trader hoort.

De scalper

Een scalper is iemand die vrijwel dagelijks meerdere trade-orders plaatst. Dit kunnen er 5 maar ook vijftig zijn. De trades worden vrij snel achter elkaar geopend en weer gesloten. Doel van de scalper is om aan het eind van de dag meer winstgevende dan verlieslijdende trades te hebben geplaatst.

Kenmerken

Scalper zijn vaak mensen die werken in de financiële wereld of mensen die voldoende tijd hebben om de hele dag met Forex bezig te zijn. Het traden is voor veel scalpers meer dan alleen een manier om geld te verdienen. Ze genieten van de spanning die het Forex traden met zich meebrengt. Zij maken vooral gebruik van beperkte technische en (in hogere mate) sentimentele analyse.

De dagtrader

Dagtraders plaatsen slchts een of twee trade-orders per dag en laten deze de hele dag lopen tot het moment gekomen is dat er voldoende winst is gemaakt of de stop-loss is bereikt. Vaak zijn dagtraders mensen die overdag werken. Zij plaatsen hun order in de ochtend en sluiten deze doorgaans aan het eind van de middag of in de avond.

Kenmerken

Dagtraders zijn meer bezig met het analyseren van de koersen en gebruiken hierbij meestal technische analyses. Zij gebruiken vaak signalen om hun bevindingen te staven en houden goed bij welke trades zij hebben geplaatst en welke resultaten dit heeft opgebracht. Waar de scalper minder gebruikt maakt van de stop-loss en take-profit mogelijkheden, zal de dagtrader deze opties altijd weloverwogen instellen.

Swingtraders

deze traders zoeken bewust naar buitenkansjes en verschuivingen van de markt. Zij plaatsen alleen een trade-order, wanneer zij van mening zijn dat zich een bijzondere mogelijkheid voordoet. deze traders varen hierbij vooral op technische analyses en hebben vaak een groot inzicht in de werking van de Forex markt.

Kenmerken

Swingtraders zijn mensen die niet dagelijks op de Forex markt actief zijn. Ze houden het nieuws in de gaten, analyseren de koersen en alleen als er wat bijzonders aan de hand is, stappen zij in. Doorgaans zijn dit berekende mensen met een wat groter kapitaal.

Positietraders

Deze traders plaatsen vaak een trade-order en laten deze vervolgens dagen, weken of zelfs maanden open staan. Zij gaan dus voor de lange termijn. Ze stellen hierbij zeer ruimte stop-loss en take-profits in, die eigenlijk alleen worden geactiveerd bij grote plotselinge verschuivingen.

Kenmerken

Positietraders beschikken vaak over een zeer groot kapitaal en geduld. Traden is niet iets waar zij zich dagelijks mee bezig houden, al zal het heel vaak zijn, dat zij ook in andere beleggingsvormen handelen. Veel positietraders zijn werkzaam in de financiële wereld of hebben er een zeer nauwe verbintenis mee. Ze kennen de Forex markt door en door en houden analyses en wereldgebeurtenissen nauwgezet in de gaten.

Wat zijn belangrijke kenmerken van een GOEDE trader

  • Een goede trader zal zijn trades niet ‘op gevoel’ plaatsen en trade zonder (of met zo min mogelijk) emoties. Hij baseert zijn orders op analyses en stelt altijd een stop-loss en take-profit in;
  • Een goede trader gebruikt een verantwoord trade-saldo. Hij weet dat zijn investering verloren kan  gaan en zal nooit traden met geld dat bedoeld is voor andere zaken;
  • Een goede trader probeert zijn verlies niet ’terug te winnen’. Hij weet dat de Forex markt geen casino is en dat er verlieslijdende trades nu eenmaal onderdeel van het traden zijn.
  • Een goede trader blijft zijn kennis en vaardigheden uitbreiden. Hij gebruikt DEMO-accounts om nieuwe technieken uit te proberen en leert steeds weer wat meer over de mogelijkheden van verschillende analytische instrumenten.

Een goede Forex trader wordt je niet binnen een paar weken. Wil je serieus geld verdienen, dan zul je het ook serieus moeten aanpakken. Zorg dat je de markt leert kennen, simpele analyses kunt uitvoeren en zoek naar bronnen waarmee je deze kennis eenvoudig kunt opdoen.