Het handelen op de Forex markt  brengt hoge risico’s met zich mee. Forex is een hefboomproduct, wat wil zeggen dat u met een relatief kleine investering handelt met grotere bedragen. Hierdoor kunt u  snel grote winsten behalen als verliezen leiden. U dient zich bewust te zijn van de risico’s die het beleggen op de Forex markt met zich meebrengt, voordat u start met traden.

Kennis van de Forex markt

Op geen enkele manier kan met zekerheid de toekomstige koersgang worden vastgesteld. U dient gedegen kennis van de Forex markt te hebben en zo goed als mogelijk alle voor u beschikbare methoden en formules te gebruiken. Uw persoonlijke omstandigheden dienen van dien aard te zijn dat verlies van uw gehele kapitaal u niet in financiële of andere problemen kan brengen.

ForexFreak.nl is een informatieve website met als doel Forex traders op weg te helpen. De informatie op deze website is zorgvuldig  en naar eer en geweten samengesteld. Forexfreak.nl en alle betrokkenen aanvaarden op geen enkele wijze aanspraakelijkheid voor gevolgen van bslissingen die u op basis van informatie op onze website heeft genomen. Voor keuzes die u op basis van welke informatie dan ook maakt, ben en blijft u als trader zelf verantwoordelijk.