website statistics

De meest belangrijke vraag die elke trader zich keer op keer stelt is: ‘Gaat de koers van een valutapaar xxx/xxx omhoog of omlaag?’. Om op die vraag een goed antwoord te kunnen geven, kun je ervoor kiezen bepaalde analyses toe te passen.

In dit artikel gaan we kort in op de drie meest gebruikte Forex analyse strategieën.

Het toepassen van deze analyses biedt overigens geen enkele garantie dat de uitkomst ook daadwerkelijk zal kloppen. Immers, niemand weet wat er morgen in de wereld gaat gebeuren. Anderzijds zijn er wel degelijk zaken die voorspelbaar zijn.

#1 Technische analyse

Deze vorm van analyse is het meest populair onder traders, omdat in de praktijk keer op keer de waarde van dergelijke analyses wordt bewezen. De technische analyse komt er in het kort op neer dat men bij het bepalen van de toekomstige koers, gegevens uit het verleden gebruikt.

Wanneer je al wat trades hebt geplaatst, dan zul je gezien hebben dat de koers van een valuta(paar) op en neer gaat. Daar zit echter altijd een boven- en ondergrens aan.  Wanneer de koers een ondergrens bereikt, stuitert deze automatisch weer terug. Hetzelfde geldt voor momenten waarop een bovengrens wordt bereikt.

Koersverloop over maanden

Bij technische analyse bekijkt men de koers van een valuta en probeert op basis van verschillende ‘grenzen’ te bepalen wanneer een koers weer zal stijgen of dalen. In de afbeelding hieronder zie je de koers van de EUR/USD over een aantal maanden. Elke staaf staat voor een wekelijkse periode.

De twee witte balken geven een duidelijke boven en ondergrens aan. Bijna 30 weken lang heeft de koers zich tussen deze twee grenzen bewogen.

Doe koers beweegt zich tussen een boven- en ondergrens waar alleen overheen wordt gegaan in uitzonderlijke situaties

#2 Fundamentele analyse

Bij fundamentele analyse kijkt de trader vooral naar de economische en financiële situatie van een land of groep landen (bijvoorbeeld Europa). Centrale Banken spelen hierbij een bepalende rol, doordat zij bepaalde middelen in kunnen zetten om bepaalde economische invloeden te stimuleren of af te remmen.

Wanneer de economische situatie hiertoe aanleiding geeft, kan een Centrale Bank hierop anticiperen. Bijvoorbeeld door een renteverhoging of -verlaging of prijslimieten door te voeren of te versoepelen.

Wanneer dit gebeurd, zal de waarde van een valuta wijzigen en ontstaan er momenten waarop traders geld kunnen verdienen.

Nieuwsgebeurtenissen

De beste manier om als trader zicht te houden op reacties van Centrale Banken, is door het (financiële) nieuws te volgen. Belangrijke verschuivingen op de financiële markt, leiden op zichzelf al vaak tot koerswijzigingen en wanneer een Centrale Bank hierop actie onderneemt, volgt ongetwijfeld een nog grotere verschuiving in de koers van een valuta.

#3 Sentimentele analyse

Van de drie meest populaire vormen van Forex analyses, lijkt de sentimentele analyse wellicht meer op nattevingerwerk dan gebaseerd op statistieken. Anderzijds is het ook de meest eenvoudig te begrijpen methode.

Bij sentimentele anaylse draait het vooral om de grote groep traders zelf en hoe zij de Forex markt ervaren. Hun verwachtingen en reacties samen vormen de basis van sentimentele analyse.

Een simpe voorbeeld:

Wanneer een koers zich in een rustig stijgende lijn beweegt, dan zijn er bepaalde punten, waarop je als trader met grote zekerheid een koerswijziging kunt verwachten. Een van die momenten doet zich voor wanneer een koers zich rond een honderdtal bevind.

Wanneer de koers van bijvoorbeeld het valutapaar EUR/USD aan het begin van de dag op 1.1147 staat en gedurende de dag stijgt tot rond de 1.1200, dan is het in de lijn van de verwachting dat deze stijgende lijn stuitert op de grens van de 1.1.200.

Waarom is dit?

Dit fenomeen doet zich voor, uitsluitend omdat het in de lijn van de verwachting ligt. Traders houden dit onbedoeld zelf in stand door op het moment dat de koers rond een honderdtal komt, hun trades te sluiten.  Soms gaat de koers gewoon door met stijgen, maar meestal gebeurd dit niet, of niet direct.

Een mooi voorbeeld van sentimentele analyse, waarbij het gedrag van de tradergroep de koers van een bepaalde valuta beinvloedt.

Wat is de beste vorm van analyse?

De beste vorm bestaat ook bij het analyseren van de Forexmarkt niet. Nieuwe traders doen er vooral goed aan bekend te raken met elke van deze drie vormen. Je zult dan vanzelf een voorkeur krijgen voor een bepaalde vorm van analyseren en deze aanvullen met de andere analysevormen.